Linh Kiện Điện Tử

Sắp xếp theo:
Biến trở công suất tròn 30R 50W
Điện trở nhôm RX24 1K 25W - A4H25
Điện Trở Xả Vỏ Nhôm 200W 10R RXLG200-10R
Điện Trở Xả Vỏ Nhôm 200W 5.1R RXLG200-5R1
Triac MAC97A8 600V 0.6A - X1H24

Triac MAC97A8 600V 0.6A - X1H24

Mã: HH004171

1.400 VNĐ
Điện trở nhôm RX24 10K 50W - A6H24
Điện trở nhôm RX24 1K 100W - A7H24
Điện trở nhôm RX24 1K 50W - A6H23
Điện trở nhôm RX24 0.5R 50W - A5H22
Điện trở nhôm RX24 1R 50W - A5H23
Điện trở nhôm RX24 1R 25W - A4H22
Điện trở nhôm RX24 100R 25W - A4H24
Điện trở nhôm RX24 10K 25W - A5H21
Điện trở nhôm RX24 0.1R 25W - A4H21
Điện trở nhôm RX24 10R 25W - A4H23
Tụ SMD 106 10uF 1206 - 10 con

Tụ SMD 106 10uF 1206 - 10 con

Mã: HH004058

5.000 VNĐ
Tụ SMD 104 100nF 1206 - 10 con

Tụ SMD 104 100nF 1206 - 10 con

Mã: HH004057

5.000 VNĐ
Tụ SMD 103 10nF 1206 - 10 con

Tụ SMD 103 10nF 1206 - 10 con

Mã: HH004056

4.500 VNĐ
Tụ SMD 102 1nF 1206 - 10 con

Tụ SMD 102 1nF 1206 - 10 con

Mã: HH004055

4.500 VNĐ
Diode 1N4148WT SOD323 0805 SMD (10 chiếc)
Tụ Tantalum 6.8nF 682 (10 chiếc) - J4H21
Tụ Tantalum 0.33nF 334 (10 chiếc) - J4H21
Tụ Tantalum 0.47uF 474 (10 chiếc) - J4H21
Tụ Tantalum 3.3nF 332 (10 chiếc) - J3H25
Tụ Tantalum 2.2uF 225 (10 chiếc) - J3H25
Tụ Tantalum 22nF 223 (10 chiếc) - J3H25
Tụ Tantalum 560pF 561 (10 chiếc) - J3H25
Tụ Tantalum 33nF 333 (10 chiếc) - J3H24
Tụ Tantalum 15pF 15 (10 chiếc) - J3H24
Tụ Tantalum 470pF 471 (10 chiếc) - J3H24
Tụ Tantalum 330pF 331 (10 chiếc) - J3H24
Diode xung MUR460 4A 600V - J3H23

Diode xung MUR460 4A 600V - J3H23

Mã: HH003945

1.800 VNĐ
Diode chỉnh lưu 20A 1000V 20A10 - J3H22
Diode cầu MB6S 600V 0.5A SMD -

Diode cầu MB6S 600V 0.5A SMD -

Mã: HH003941

1.000 VNĐ
Diode cầu KBU808 8A 800V - J2H25

Diode cầu KBU808 8A 800V - J2H25

Mã: HH003936

6.000 VNĐ
Diode cầu GBJ3510 35A 1000V - J2H24

Diode cầu GBJ3510 35A 1000V - J2H24

Mã: HH003935

11.000 VNĐ
Diode cầu GBJ1510 15A 1000V - A2H24
Diode cầu KBL406 4A 400V - A2H23

Diode cầu KBL406 4A 400V - A2H23

Mã: HH003933

3.500 VNĐ