Module hiển thị

Sắp xếp theo:
Màn hình HMI OP320-A nền xanh lá

Màn hình HMI OP320-A nền xanh lá

Mã: HH004748

600.000 VNĐ
Module LCD1602 Keypad Shield - S3H21

Module LCD1602 Keypad Shield - S3H21

Mã: HH004050

50.000 VNĐ
Module hiển thị 8 led 7 thanh - B2H14
MODULE LCD1602 - I2C - B2H20

MODULE LCD1602 - I2C - B2H20

Mã: HH000575

15.000 VNĐ