Module relay

Sắp xếp theo:
Đế Relay Trung gian PTF14A cho relay LY4N I3H4
Relay trung gian MY2N-J -24VAC I1H13

Relay trung gian MY2N-J -24VAC I1H13

Mã: HH004812

20.000 VNĐ
Module Relay 16 Kênh 12V - 10A/220V - X5H5
Module Relay 16 Kênh 5V - 10A/220V - X5H4
Module Relay mở rộng WiFi ESP8266 5V  - X1H20
Module relay 1 kênh 12VDC - 30A - K4H4
Module relay 1 kênh 5VDC - 30A - I7H5
PCB Module Relay 8 Kênh - B1H17

PCB Module Relay 8 Kênh - B1H17

Mã: HH001754

28.000 VNĐ
Module relay 1 kênh 5V - B1H14

Module relay 1 kênh 5V - B1H14

Mã: HH001749

12.000 VNĐ