NGUỒN - ADAPTER

Sắp xếp theo:
Nguồn tổ ong 5V - 10A S-50-5 110x80x35mm
Nguồn adapter điều chỉnh 24-33V / 2A
Nguồn adapter điều chỉnh 3-12V / 2A
Nguồn tổ ong 12V 2A 80x60x35mm

Nguồn tổ ong 12V 2A 80x60x35mm

Mã: HH003427

67.000 VNĐ
Nguồn tổ ong 5V 2A 70x40x32mm - X3H6
Nguồn adapter 36V 3A có vỏ loại tốt
Biến áp đối xứng 12V/ 4A - i10H20
Nguồn tổ ong 24V 20A S-500-24

Nguồn tổ ong 24V 20A S-500-24

Mã: HH003169

380.000 VNĐ
Nguồn tổ ong đôi D-30B  5V 24V - Kho
Nguồn tổ ong đôi D-30C 12V + 24V - Kho
Nguồn tổ ong đôi D-30A 5V 12V - Kho
Nguồn tổ ong 48V 10A / Nguồn 48V 10A
Nguồn đa năng điều chỉnh 60V 10A MP6010D
Nguồn đa năng điều chỉnh 60V 5A 60V5A MS605D
Nguồn adapter 6V 1A 6V1A - KHO B(KB10H3)
Nguồn tổ ong 12V 20A / Nguồn 12V 20A - KB5H2
Nguồn tổ ong S-250-24 24V 10A 250W

Nguồn tổ ong S-250-24 24V 10A 250W

Mã: HH002575

200.000 VNĐ
Nguồn tổ ong S-50-24  24V 2A - KB5H2
Nguồn tổ ong 48V 5A / Nguồn 48V 5A - KB5H2
Biến áp EI-57*30 12V 0V 12V 5V 23V 3A- J3H12
Nguồn tổ ong 5V 40A / Nguồn 5V 40A - Kho D