TẢN NHIỆT CÁC LOẠI

Sắp xếp theo:
Quạt tản nhiệt 8x8x2.5cm 24VDC - 8025
Tản nhiệt nhôm 15x10x20mm - trắng-K1H15
Phiến tản nhiệt sò nóng lạnh - J5H17
TẢN NHIỆT SÒ NÓNG LẠNH 80mm - KHO I
Lót cách nhiệt sò nóng lạnh TEC1 - B1H20
lót đệm tản nhiệt TO3 - A6H5
Lót đệm tản nhiệt TO220 - A6H4
Băng dính 3M tản nhiệt nhôm 10cm - A6H3
TẢN NHIỆT TO220 KHÔNG CHÂN - A6H2 (KA3H1)
Tản nhiệt CPU 22x22x10mm - A6H3 (KA3H1)
TẢN NHIỆT LED LUXEON 1-3W - A3H4
TẢN NHIỆT NHÔM TO220 - A6H2 (KA3H1)