Tản nhiệt nhôm

Sắp xếp theo:
Keo tản nhiệt HY510   i9H21

Keo tản nhiệt HY510 i9H21

Mã: HH004783

10.000 VNĐ
Phiến tản nhiệt sò nóng lạnh - J5H17
TẢN NHIỆT SÒ NÓNG LẠNH 80mm - KHO I
Băng dính 3M tản nhiệt nhôm 10cm - A6H3
TẢN NHIỆT TO220 KHÔNG CHÂN - A6H2 (KA3H1)
Tản nhiệt CPU 22x22x10mm - A6H3 (KA3H1)
TẢN NHIỆT LED LUXEON 1-3W - A3H4
TẢN NHIỆT NHÔM TO220 - A6H2 (KA3H1)