Tụ hóa

Sắp xếp theo:
Tụ Hóa 2200uF 250V Chính Hãng JCCON I7H21
Tụ Hóa 1000uF 450V Chính Hãng JCCON I7H13
Tụ Hóa 220uF 250V Chính Hãng JCCON  I7H14
Tụ Hóa 470uF 450V Chính Hãng JCCON I7H17
Tụ hóa 1000uF - 10V / G6H18

Tụ hóa 1000uF - 10V / G6H18

Mã: HH003880

1.000 VNĐ
Tụ hóa 2200uF - 10V / G7H20

Tụ hóa 2200uF - 10V / G7H20

Mã: HH003879

1.500 VNĐ
Tụ hóa 1000uF - 6.3V / G7H14

Tụ hóa 1000uF - 6.3V / G7H14

Mã: HH003878

1.000 VNĐ
Tụ hóa 2200uF - 6.3V / J5H20

Tụ hóa 2200uF - 6.3V / J5H20

Mã: HH003877

1.400 VNĐ
Tụ Hóa JCCON 22000uF 63V loại tốt - X4H19
Tụ Hóa JCCON 10000uF 80V loại tốt - X2H10
Tụ Hóa JCCON 10000uF 100V loại tốt - X4H18
Tụ Hóa JCCON 22000uF 35V loại tốt - A8H5
Tụ hóa 1000uF 500V (Loại Tốt) - i10H15
Tụ Hóa 470uF 450V loại tốt - K5H13
Tụ Hóa JCCON 10000uF 63V loại tốt - K5H14
Tụ Hóa 4.7uF-250V - B3H23

Tụ Hóa 4.7uF-250V - B3H23

Mã: HH002876

1.300 VNĐ
Tụ hóa 2uF 15KVA (đặt hàng)

Tụ hóa 2uF 15KVA (đặt hàng)

Mã: HH002435

300.000 VNĐ
Tụ hóa 10uF 400V / 400V10uF - C3H17
TỤ HÓA 22UF 400V - C4H9

TỤ HÓA 22UF 400V - C4H9

Mã: HH001614

1.600 VNĐ