Tụ hóa

Sắp xếp theo:
Tụ hóa 1000uF - 10V / G6H18

Tụ hóa 1000uF - 10V / G6H18

Mã: HH003880

1.000 VNĐ
Tụ hóa 2200uF - 10V / G7H20

Tụ hóa 2200uF - 10V / G7H20

Mã: HH003879

1.500 VNĐ
Tụ hóa 1000uF - 6.3V / G7H14

Tụ hóa 1000uF - 6.3V / G7H14

Mã: HH003878

1.000 VNĐ
Tụ hóa 2200uF - 6.3V / J5H20

Tụ hóa 2200uF - 6.3V / J5H20

Mã: HH003877

1.400 VNĐ
Tụ Hóa JCCON 22000uF 63V loại tốt - X4H19
Tụ Hóa JCCON 10000uF 80V loại tốt - X2H10
Tụ Hóa JCCON 10000uF 100V loại tốt - X4H18
Tụ Hóa JCCON 22000uF 35V loại tốt - A8H5
Tụ hóa 1000uF 500V (Loại Tốt) - i10H15
Tụ Hóa 470uF 450V loại tốt - K5H13
Tụ Hóa JCCON 10000uF 63V loại tốt - K5H14
Tụ Hóa 4.7uF-250V - B3H23

Tụ Hóa 4.7uF-250V - B3H23

Mã: HH002876

1.300 VNĐ
Tụ hóa 2uF 15KVA (đặt hàng)

Tụ hóa 2uF 15KVA (đặt hàng)

Mã: HH002435

300.000 VNĐ
Tụ hóa 10uF 400V / 400V10uF - C3H17
Tụ Hóa 470uF 450V - A7H15

Tụ Hóa 470uF 450V - A7H15

Mã: HH001731

21.000 VNĐ
TỤ HÓA 22UF 400V - C4H9

TỤ HÓA 22UF 400V - C4H9

Mã: HH001614

1.600 VNĐ