Tụ hóa

Sắp xếp theo:
Tụ Hóa 2200uF 250V Chính Hãng JCCON D7H15
Tụ Hóa 1000uF 450V Chính Hãng JCCON D2H7
Tụ Hóa 220uF 250V Chính Hãng JCCON  D2H8
Tụ Hóa 470uF 450V Chính Hãng JCCON D8H24
Tụ hóa 1000uF - 10V / S3H22

Tụ hóa 1000uF - 10V / S3H22

Mã: HH003880

1.000 VNĐ
Tụ hóa 2200uF - 10V / A4H11

Tụ hóa 2200uF - 10V / A4H11

Mã: HH003879

1.500 VNĐ
Tụ hóa 2200uF - 6.3V / J5H20

Tụ hóa 2200uF - 6.3V / J5H20

Mã: HH003877

1.400 VNĐ
Tụ Hóa JCCON 10000uF 80V loại tốt - X2H10
Tụ Hóa JCCON 10000uF 100V loại tốt - X4H18
Tụ hóa 1000uF 500V (Loại Tốt) - X2H5
Tụ Hóa 470uF 450V loại tốt - K5H13
Tụ Hóa 4.7uF-250V - B3H23

Tụ Hóa 4.7uF-250V - B3H23

Mã: HH002876

1.300 VNĐ
TỤ HÓA 22UF 400V - C4H19

TỤ HÓA 22UF 400V - C4H19

Mã: HH001614

1.400 VNĐ