ROBOT - PHỤ KIỆN

Sắp xếp theo:
Ốc gá cho động cơ 775 M4*10   X5H1
Gá giữ ổ bi Phi 16mm - J3H2

Gá giữ ổ bi Phi 16mm - J3H2

Mã: HH002927

40.000 VNĐ
LỤC GIÁC HEXA 2mm cho kẹp mũi khoan - J5H3
Bộ mã hóa encoder E6B2-CWZ6C 100 xung
Bộ mã hóa encoder E6B2-CWZ6C 2000 xung
Bộ mã hóa encoder E6B2-CWZ6C 1000 xung