Tất cả sản phẩm

Sắp xếp theo:
Tụ Tantalum 15pF 15  (10 chiếc) - J3H24
Tụ Tantalum 470pF 471 (10 chiếc)  - J3H24
Tụ Tantalum 330pF 331 (10 chiếc)  - J3H24
IC ADC TM7711 SOP8 - J3H23

IC ADC TM7711 SOP8 - J3H23

Mã: HH003946

11.000 VNĐ
Diode xung MUR460 4A 600V - J3H23

Diode xung MUR460 4A 600V - J3H23

Mã: HH003945

1.800 VNĐ
IC nguồn LM2576 HVS - 12V - J3H22

IC nguồn LM2576 HVS - 12V - J3H22

Mã: HH003944

12.000 VNĐ
IC nguồn L7818 TO220 - J3H22

IC nguồn L7818 TO220 - J3H22

Mã: HH003943

4.000 VNĐ
Diode chỉnh lưu 20A 1000V 20A10 - J3H22
Diode cầu MB6S 600V 0.5A SMD -

Diode cầu MB6S 600V 0.5A SMD -

Mã: HH003941

1.000 VNĐ
IC Audio JRC 4580D SOP8 - J3H21

IC Audio JRC 4580D SOP8 - J3H21

Mã: HH003940

5.000 VNĐ
IC nguồn xung DK1203 DIP8 - J3H21

IC nguồn xung DK1203 DIP8 - J3H21

Mã: HH003939

6.000 VNĐ
IC TM1628 SOP28 Led Driver - J3H21

IC TM1628 SOP28 Led Driver - J3H21

Mã: HH003938

9.000 VNĐ
Jack DC050 5.5-2.1mm SMD cái - J2H25
Diode cầu KBU808 8A 800V - J2H25

Diode cầu KBU808 8A 800V - J2H25

Mã: HH003936

6.000 VNĐ
Diode cầu GBJ3510 35A 1000V - J2H24

Diode cầu GBJ3510 35A 1000V - J2H24

Mã: HH003935

11.000 VNĐ
Diode cầu GBJ1510 15A 1000V - J2H24
Diode cầu KBL406 4A 400V - J2H23

Diode cầu KBL406 4A 400V - J2H23

Mã: HH003933

3.500 VNĐ
Relay 6 chân G4A-1A-E  12V 20A - J2H23
Relay 6 chân G4A-1A-E  24V 20A - J2H22
Relay 5V TQ2-5V ATQ209 - J2H22

Relay 5V TQ2-5V ATQ209 - J2H22

Mã: HH003930

28.000 VNĐ
Diode cầu S50VB100 50A 1000V - J2H21
Nguồn Adapter 36V 2A không vỏ loại tốt
Kẹp giữ mạch Pro'skit SN-390

Kẹp giữ mạch Pro'skit SN-390

Mã: HH003927

180.000 VNĐ
Jack Audio 3.5mm PJ-313 / J2H21

Jack Audio 3.5mm PJ-313 / J2H21

Mã: HH003926

1.500 VNĐ
Cọc đồng M3 35+6mm đực-cái - J1H24
Cọc đồng M3 30mm cái-cái - J1H23
Cọc đồng M3 30+6mm đực-cái - J1H23
Cọc đồng M3 25+6mm đực-cái - J1H22
Cọc đồng M3 15mm cái-cái - J1H21
Cọc đồng M3 15+6mm đực-cái - J1H22
Nguồn adapter điều chỉnh 24-36V / 2A
Dây nguồn USB sang DC tròn 5.5mm - I2H6
Module ổn áp 3.3V dùng 1117 - I2H6
Module ADC 16 Bit AD7705 TM7705 SPI - I2H5
Mosfet kênh N 200V 130A IRFP4668 - J3H8