Tất cả sản phẩm

Sắp xếp theo:
Kit Arduino Wifi ESP8266 WeMos D1 - X5H20
Pin Panasonic CR2450 3V - K5H22

Pin Panasonic CR2450 3V - K5H22

Mã: HH004026

16.000 VNĐ
Ic nguồn LM317 TO263 - K4H24

Ic nguồn LM317 TO263 - K4H24

Mã: HH004018

4.000 VNĐ
Relay bán dẫn 3 pha SSR 100A FDR3-D48100Z
IC CD4027 DIP16 - K3H22

IC CD4027 DIP16 - K3H22

Mã: HH004008

5.000 VNĐ
Diode 1N4148WT SOD323 0805 SMD (10 chiếc)
Nút nhấn 4 chân 12x12x7 mm cắm - K2H21
Nút nhấn 4 chân 12x12x9 mm cắm - K1H25
Nút nhấn 4 chân 6x6x8 mm cắm - K2H23
Nút nhấn 4 chân 12x12x8 mm cắm - K1H24
Đai ốc inox M4 - 10 chiếc - K2H23
Đai ốc inox M3 - 10 chiếc  - K1H23
Relay 48V 10A 250V | SRD-48VDC-SL-C / K1H23
Nút nhấn 4 chân 6x6x9 mm cắm - K1H22
Nút nhấn 4 chân 6x6x6 mm cắm - K1H22
Nút nhấn 4 chân 6x6x10 mm cắm - K1H21
Nút nhấn 4 chân 6x6x13 mm cắm - K1H21
Nút nhấn 4 chân 6x6x11 mm cắm - J5H25
Nút nhấn 4 chân 6x6x12 mm cắm - J5H25
Nút nhấn 4 chân 12x12x13 mm cắm - J5H24
Nút nhấn 4 chân 12x12x6 mm cắm - K2H24
Nút nhấn 4 chân 12x12x12 mm cắm - J5H23
Nút nhấn 4 chân 12x12x5 mm cắm - K2H25
Nút nhấn 4 chân 12x12x11 mm cắm - J5H22
Nút nhấn 4 chân 12x12x16 mm cắm - K3H21
Nút nhấn 4 chân 6x6x13 mm cắm - J5H21