RELAY - RƠ LE

Sắp xếp theo:
Relay bán dẫn SSR-100DA input 3-32VDC
Relay bán dẫn SSR-60DA-H input 3-32VDC
Relay bán dẫn SSR-60AA input 80-250VAC
Relay bán dẫn SSR - 100AA input 80-250VAC
Relay 12v 10A 4 chân SDR-12VDC-SL-A / I3H23
Module relay thu phát RF 433Mhz 4 kênh  S3H24 +  G2H12
Relay bán dẫn 3 pha SSR 100A FDR3-D48100Z
Relay 48V 10A 250V | SRD-48VDC-SL-C / K1H23
Relay 6 chân G4A-1A-E  12V 20A - J2H23
Relay 6 chân G4A-1A-E  24V 20A - J2H22
Relay 5V TQ2-5V ATQ209 - J2H22

Relay 5V TQ2-5V ATQ209 - J2H22

Mã: HH003930

25.000 VNĐ
Module Relay 16 Kênh 12V - 10A/220V - X5H5
Module Relay 16 Kênh 5V - 10A/220V - X5H4
Relay G5NB-1A-E 24V/5A Omron - X3H17

Relay G5NB-1A-E 24V/5A Omron - X3H17

Mã: HH003745

13.000 VNĐ
Relay G5NB-1A-E 12V/5A Omron - X3H16

Relay G5NB-1A-E 12V/5A Omron - X3H16

Mã: HH003744

13.000 VNĐ
Relay G5NB-1A-E 5V/5A Omron - X3H16

Relay G5NB-1A-E 5V/5A Omron - X3H16

Mã: HH003743

13.000 VNĐ
Module Relay mở rộng WiFi ESP8266 5V  - X1H20
Relay bán dẫn 3 pha SSR 200A FDR3-D48200Z
Relay 6 chân 5V 30A 220V / SLA-5VDC-SL-C - S4H14
Relay bán dẫn FOTEK SSR-40VA 40A -  S3H4