8.5 mm (KF8500)

Sắp xếp theo:

Terminal 3 chân 8.5mm kf8500-3p xanh lá - d7h14

2.000 VNĐ
Terminal 3 chân 8.5mm KF8500-3P xanh lá

Terminal 2 chân 8.5mm kf8500-2p xanh lá - d7h14

1.500 VNĐ
Terminal 2 chân 8.5mm KF8500-2P xanh lá