9.5 mm (HB9500)

Sắp xếp theo:

Connecter hb9500-10p /dc49 - 9.5mm 10p s2h20

10.000 VNĐ
Connecter HB9500-10P /DC49 - 9.5mm 10P - Điện áp max: 300v/30A - Kích thước chân: 9,5mm - Loại : có nắp đậy

Connecter hb9500-8p /dc49 - 9.5mm 8p s1h20

8.000 VNĐ
Connecter HB9500-8P /DC49 - 9.5mm 8P - Điện áp max: 300v/30A - Kích thước chân: 9,5mm - Loại : có nắp đậy

Connecter hb9500-7p /dc49 - 9.5mm 7p s1h19

7.000 VNĐ
Connecter HB9500-7P /DC49 - 9.5mm 7P - Điện áp max: 300v/30A - Kích thước chân: 9,5mm - Loại : có nắp đậy

Connecter hb9500-6p /dc49 - 9.5mm 6p - s1h18

6.000 VNĐ
Connecter HB9500-6P /DC49 - 9.5mm 6P - Điện áp max: 300v/30A - Kích thước chân: 9,5mm - Loại : có nắp đậy

Connecter hb9500-5p /dc49 - 9.5mm 5p - s1h17

5.000 VNĐ
Connecter HB9500-5P /DC49 - 9.5mm 5P - Điện áp max: 300v/30A - Kích thước chân: 9,5mm - Loại : có nắp đậy

Connecter hb9500-4p /dc49 - 9.5mm 4p s1h16

4.000 VNĐ
Connecter HB9500-4P /DC49 - 9.5mm 4P - Điện áp max: 300v/30A - Kích thước chân: 9,5mm - Loại : có nắp đậy

Connecter hb9500-3p /dc49 - 9.5mm 3p - s1h15

3.000 VNĐ
Connecter HB9500-3P /DC49 - 9.5mm 3P - Điện áp max: 300v/30A - Kích thước chân: 9,5mm - Loại : có nắp đậy

Connecter có nắp đậy hb9500-10p /dc49 - 9.5mm 10p - s1h14

10.500 VNĐ
Connecter HB9500-10P /DC49 - 9.5mm 10P có nắp đậy - Điện áp max: 300v/30A - Kích thước chân: 9,5mm - Loại : có nắp đậy

Connecter có nắp đậy hb9500-8p /dc49 - 9.5mm 8p - s1h13

8.500 VNĐ
Connecter HB9500-8P /DC49 - 9.5mm 8P có nắp đậy - Điện áp max: 300v/30A - Kích thước chân: 9,5mm - Loại : có nắp đậy

Connecter có nắp đậy hb9500-6p /dc49 - 9.5mm 6p - s1h12

6.700 VNĐ
Connecter HB9500-6P /DC49 - 9.5mm 6P có nắp đậy - Điện áp max: 300v/30A - Kích thước chân: 9,5mm - Loại : có nắp đậy

Connecter có nắp đậy hb9500-5p /dc49 - 9.5mm 5p - s1h11

6.000 VNĐ
Connecter HB9500-5P /DC49 - 9.5mm 5P có nắp đậy - Điện áp max: 300v/30A - Kích thước chân: 9,5mm - Loại : có nắp đậy

Connecter có nắp đậy hb9500-4p /dc49 - 9.5mm 4p - s1h10

5.000 VNĐ
Connecter HB9500-4P /DC49 - 9.5mm 4P có nắp đậy - Điện áp max: 300v/30A - Kích thước chân: 9,5mm - Loại : có nắp đậy

Connecter có nắp đậy hb9500-3p /dc49 - 9.5mm 3p s1h9

4.000 VNĐ
Connecter HB9500-3P /DC49 - 9.5mm 3P có nắp đậy - Điện áp max: 300v/30A - Kích thước chân: 9,5mm - Loại : có nắp đậy

Connecter có nắp đậy hb9500-2p /dc49 - 9.5mm 2p- s1h8

3.000 VNĐ
Connecter HB9500-2P /DC49 - 9.5mm 2P có nắp đậy - Điện áp max: 300v/30A - Kích thước chân: 9,5mm - Loại : có nắp đậy